Bite Communications Ltd – Undersökning visar att svenska föreetag ligger efter inom sociala Medier

20 juli 2009

Bite Communications Ltd – Undersökning visar att svenska företag ligger efter inom sociala – Newsdesk

Shared via AddThis

Undersökningens resultat kommer inte direkt som en överaskning, verktygen finns där ute men viljan att använda dessa är något helt annat!

Sociala medier är en en guldfinnare gällande information – Men jag är optimistiskt!

Annonser

Är debatten kring marknadsföring i Sverige tam?

26 maj 2009

Evert Gummesson professor på Stockholms Universitet skriver i sin bok Marknadsorientering att debatten om marknadsföring är tam om ens existerande i detta land. Detta gäller både på universitet högskolor samt inom i näringslivet.

Med detta i åtanke vill jag ändå slå ett slag för den livliga debatt som sker på bloggar verksamma inom sociala medier. Dock efterfrågar jag ett forum där dessa läger kan träffas samt interagera. Kanske finns detta redan eller är begränsat till 4500 kronors events som man endast ser färgglada banners till, på ledande pr-bloggar.

För att lyckas integrera sociala mediers fantastiska möjligheter är det viktigt att detta sker i en dialog och konversation mellan dessa parter. Den en utesluter nämligen inte den andra. En dröm är ett forum där näringslivet, professorer, studenter samt personer verksamma inom mediebranschen kan diskutera marknadsföringens roll.

Hur kan vi skapa denna plattform? Kom gärna med synpunkter och idéer!